Rädslan är våra sista bojor

Rädslan är största hindret

Ett ständigt återkommande problem i rörelsen och i samhället är rädslan.
Varför protesterar människor inte i större utsträckning mot det som är fel i samhället?
Varför protesterar människor inte öppet?
Varför knyter de näven i fickan, hostar floskler vid matbordet och mumlar svordomar åt makten i sömnen eller som bäst bakom lyckta dörrar?
Orsaken är människors rädsla.

Denna regim överlever på människors rädsla. Har du läst 1984?
Regimen där sprider rädsla genom media för att få människor att bli overksamma. Vi lever i en tid där vår regim agerar precis så, där medierna sprider just myter och halvsanningar. För de vet att rädsla och panik lamslår massan, det gör dem hjälplösa.

Hur får de folk att underkasta sig?
De använder en psykologisk teknik i form av ett dialektiskt schema. De presenterar (hittar på eller överdriver) ett problem (tes), ex. en sjukdom. De inväntar reaktionerna (antites), folkstormen som de vet ska komma.
“SNÄLLA GÖR NÅGOT ÅT DETTA!” Vill de att folk ska skrika.
Så de gör något åt saken, de “löser” ett “problem” som de själva skapat (syntes).

På så sätt kan de få folk att acceptera mer övervakning om de känner sig hotade av terrorism.
Mer vaccinationer och hälsoundersökningar om de känner sig hotade av sjukdomar.
Mer lagar och mer polisresurser om de känner sig hotade av kriminalitet. Självklart finns det faror i samhället men de verkliga och största farorna pratar inte makten om. Att överdriva det obetydliga för att piska upp människors rädslor är deras strategi för att stoppa oss från att agera. De vill dessutom aldrig erkänna de verkliga orsakerna till många av dessa problem de lyfter fram utan istället peka på chimärer.

Låt oss en gång för alla konstatera att det enda att frukta är rädslan själv. Det är den som låser oss, som gör oss till ofria slavar.
Vi kan bryta igenom den om vi inser att det är vår tro på oss själva och omvärlden som definierar oss och att vår potential är begränsad bara av vad vi tror om oss själva. Tron på det rätta gör oss fria.

Vetenskapen har många gånger stått häpen till hur ex. patienter kan överleva och tillfriskna från cancer eller till synes obotliga sjukdomar. De kallar det “mirakel”, “tur” eller att det är oerhört bra gener och immunförsvar som är den bakomliggande orsaken.
Vetenskapen har inte alla svar än, den kan inte rama in allting och kan inte förklara allting. Det finns ett osynligt utrymme för den starka viljan att segra över omständigheterna, att gå upp mot till synes oövervinnerliga odds och överleva med bravur.
Livet gör det hela tiden; den svagaste blomma kan bryta igenom den starkaste asfalt.

Människan har en oändlig potential vi själva satt locket på genom att hålla oss nere i ett mentalt fängelse som makten vidhåller med rädsla. Det är dags att bryta bojorna och våga trotsa rädslan.
Svenskens befrielse kan bara bli svenskens verk!
Bryt dig loss, befria dig själv!