Vad du kan göra

27 februari, 2015 Ludvig 0

Det finns en stor andel människor som är missnöjda med dagens politiska kurs. Dessa människor måste vi se till att få i rörelse så de […]

Säkerhetsmodellen

27 februari, 2015 Ludvig 0

Säkerhet i allt vi gör genom en fungerande säkerhetsmodell. Vårt huvudmål är som sagts flera gånger att återinföra yttrandefriheten samt att bevara mångfalden av folk […]

Organisationsmodellen

27 februari, 2015 Ludvig 0

  Organisation: vad är det, varför behövs det samt hur skall den se ut och byggas? För många är begreppet organisation endast ett ord utan […]