Håll tron levande

Varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt.
Våra möjligheter är betydligt större än propagandan ger sken av.

Många människor som reagerar på att samhällsutvecklingen går i fel riktning, har givit upp. De tror helt enkelt att situationen gått för långt och att det inte längre finns någon möjlighet att göra något åt den destruktiva utvecklingen. På något sätt upplevs européers undanträngning som en utveckling som inte går att stoppa.

Många menar att alla fakta visar på att situationen redan är förlorad, vilket gör att många väljer att lägga ned och inte kämpa. Lyckligtvis är detta inte sanningen, tvärtom. I själva verket har våra möjligheter aldrig varit större än de är idag.

Anledningen till att många tappat tron och är defaitistiska är propaganda. Den vill få oss att tro att situationen är förlorad. Genom desinformation vill propagandan göra oss defaitistiska, och få oss att tappa hoppet.

Men för att vi verkligen ska förstå hur mycket propagandan påverkar oss, behövs fakta och förklaringar till varför våra möjligheter är större än de någonsin varit tidigare. Därför ska vi ta oss en titt bakom propagandans dimridåer.

Sanningen är att vi svenskar, och även ursprungsfolken i Europa, i dagsläget är i klar majoritet. Om vi ville skulle vi kunna ta över redan imorgon bara om man tittar på vårt antal.

Ett annat viktigt argument är de europeiska folkens begåvning. Sanningen är den att européer i allmänhet är betydligt mer begåvade än många (inte alla) av de folk som kommer till Europa, alltså sett till genomsnittsintelligens. Den begåvningsfördelen innebär ett enormt stort försprång i en eventuell kraftmätning. Egentligen är vi helt överlägsna vår motståndare om vi skulle välja att använda våra krafter och resurser till att göra motstånd. Skulle någon antieuropeisk kraft eller grupp tvinga ett europeiskt folk till en väpnad konflikt så har européerna bara allt att vinna i ett sånt läge, och därför drar sig våra motståndare för detta in i det sista.

Dessutom får man inte glömma bort en annan extremt viktig fördel i kampen, nämligen motivationen som uppkommit både i Sverige och Europa p.g.a. av de kontinuerliga kränkningar och övergrepp som sker mot oss. Diskrimineringen och rasismen mot européer har aldrig varit större  någonsin tidigare i historien. När gemene man ser hur svenskar ska stå tillbaka i bostadsköer, i vårdköer och i arbetsförmedlingsköer till förmån för nyanlända så växer bara det folkliga motståndet för var dag.

Allt detta innebär att en mängd människor känner ilska, och deras motivation ökar därigenom för att göra uppoffringar och en personlig insats i kampen.

Ytterligare en mycket viktig faktor är Internet. Idag har miljontals människor runtom i Europa utbildats via olika nationella hemsidor om hur verkligheten ser ut. Potentialen som finns i alla dessa ”nyutbildade” människor är enorm. Skulle bara en bråkdel av dessa människor kunna sättas i arbete för bevarandet av folken och kulturerna i Europa, så skulle det innebära en enorm kraft att räkna med.

Egentligen är denna defaitistiska inställning extremt konstig om man tittar på den från ett fågelperspektiv. Vi är fortfarande fler än de och har dessutom massor av fördelar, men ändå har de flesta givit upp. För att vi ska få tillbaka vår tro och se våra möjligheter är det viktigt att vi förstår att propagandans syfte är att få oss att ge upp och att bli defaitistiska. Genom att ständigt vara medvetna om detta så hjälper det oss att se verkligheten som den är och inte genom propagandans glasögon.

Vi måste även förstå att de som reducerar kampen till enbart en enda fråga, så som specifikt enbart båtflyktingarna, eller enbart islam, de har ofta i sin propaganda mot dessa företeelser låtit påskina att Europa är ett offer i så stor utsträckning att vi skulle vara bortom räddning, att vi inte längre kan överleva. De målar ofta upp skräckscenarion i stil med ”Europa 2030/2050/2084” och pratar om hur vi blir invaderade och ”erövrade av barnvagnar”, som att våra födelsetal inte skulle kunna återhämta sig utan att allt bara går utför och allt hopp är ute. Dessa grupperingar och nätverk har bildat en osund tendens bland nationella och konservativa krafter, de utgör en slags domedagssekt som bara sprider negativitet och rädsla, de inger inte folk något hopp om morgondagen. De har inte heller lyckats förklara de enskilda respektive problemen ur ett helhetsperspektiv för att sätta dem i samband med andra problem av likartad natur, och inte heller har de gett folk någon förklaring till de bakomliggande grundorsakerna till dagens problematik. De driver bara människor till desperat galenskap och förtvivlan.

Vi måste och vi kan besegra deras domedagspredikningar med ett hoppets och ljusets budskap, ett budskap som kan ingjuta kraft och mod i alla de människor som tror att kampen är förlorad. Vi kan lyckas och just därför borde Du engagera Dig för det är Din och Din familjs framtid som står på spel. Så håll tron levande, tron motsäger inte logiken, tvärtom understöds tron på vår sak helt och fullt av rationella argument och kan stringent ledas i bevis både i dess bevekelsegrunder och i vad vi kan leda den till.