Hacking – ett hot mot det öppna samhället eller en frihetsrörelse?

Hacking är ett kontroversiellt begrepp. För många innebär det uteslutande att kriminellt göra intrång i andra människors datorer och nätverk. Ursprunget till termen är något luddig men verkar syfta till att det var datanördar som satt kvällar och nätter i ända och ”hackade” med fingrarna på sina tangentbord och terminaler. Det delar också ett ursprung med det som kallas phone phreaking, d.v.s. att utnyttja buggar och brister i telefonsystemet för att ex. ringa samtal gratis, även på långdistans.
De som benämner sig hacker (eller egentligen benämns så av andra) är inte alla kriminella, långt ifrån. Själva menar det att det är s.k. crackers som är den verkligt olagliga typen av hackers, även kallade black hat hackers. De kan även vara både ”goda” och ”neutrala” i form av att hacka andras nätverk enbart för att sen kontakta ägaren och berätta om hålen i systemet så att de kan fixa till det och göra systemet säkrare, något vissa t.o.m. jobbar med professionellt som säkerhetskonsulter.

Det är viktigt att informera människor om detta fenomen då det råder oklarheter och därför att Internet är morgondagens slagfält där idéer kämpar om makten över människornas sinnen. De som kan styra eller manipulera Internet har därför klara fördelar över de som bara passivt konsumerar innehållet där. Därför är hackers en slags politiska soldater även om de inte ens har en ideologisk övertygelse.
Flera olika organisationer och nationer i världen försöker värva hackers till sin sak, för att bekämpa sina motståndare med dessa metoder. Det bästa exemplet i Sverige är nog Researchggruppen som hackade Flashbacks databas och kom över tusentals dissidenters personuppgifter.
Det är alltså viktigt att informera om hacking för att folk ska vara medvetna om vilket hot de kan utgöra men också för att de själva ska lära sig hur man skyddar sig bäst på Internet. Hackers har dessutom skapat många av instrumenten som finns att använda för att kunna undvika Storebrors övervakning på nätet, vilket är värt att komma ihåg. Det finns också som sagt etiska hackers som inte använder sina kunskaper för att skada utan för att hjälpa människor, detta och mer kommer dessa videor reda ut.