Hur informatörer värvas

20 mars, 2015 Ludvig 0

Här nedan följer en film i två delar som visar hur det går till när SÄPO värvar civila informatörer. De väljer ut sina mål omsorgsfullt, […]

Säkerhetsmodellen

27 februari, 2015 Ludvig 0

Säkerhet i allt vi gör genom en fungerande säkerhetsmodell. Vårt huvudmål är som sagts flera gånger att återinföra yttrandefriheten samt att bevara mångfalden av folk […]