Vad du kan göra

Det finns en stor andel människor som är missnöjda med dagens politiska kurs. Dessa människor måste vi se till att få i rörelse så de blir en politisk kraft. Problemen är inte bara att det saknas en bra organisation som kan göra att denna potential kan användas för återinförandet av yttrandefriheten och demokratin. Ett annat stort problem är att människor i allmänhet inte vet vad de ska göra. Därför har en lista med saker som Du kan göra tagits fram. Olika saker passar olika personer. Alla har vi olika privata situationer som gör att vi får begränsningar av olika slag vad gäller våra möjligheter att göra olika saker. Dock så är det viktigt att alla gör något. Det är faktiskt vår plikt att stå upp för de värden som yttrandefrihet och bevarandet av mångfalden innebär.

1. Ordna aktioner av olika slag. Det är bara fantasin som sätter stopp för vad du kan göra.

2. Ta fram filmer som läggs ut på nätet. Det finns en mängd olika filmer som kan göras så som utbildningsfilmer eller avslöjande intervjuer av makthavare.

3. Ordna flygbladsutdelningar med dina vänner eller gå ut och dela själv i brevlådor.

4. Gör informationsmaterial i form av flygblad om du är kunnig på layout. Gör dessa på uppdrag av olika organisationer som ofta saknar folk som kan göra professionellt informationsmaterial. Ett annat förslag är att lägga upp dem på nätet så folk kan ladda hem dem, trycka ut dem och dela ut dem till vänner eller i brevlådor.

5. Ordna föreläsningar kring olika intressanta områden.

6. Ställa upp som föreläsare inom områden som är viktiga att ha kunskap om för vårt arbete.

7. Ta fram hemsidor med texter som är inriktade på lösningar och vissa specifika analyser.

8. Hjälp till med administrativ verksamhet så som att hjälpa till med storutskick mm.

9. Hjälp till med att förbättra kommunikationssäkerheten genom att bidra med din kunskap till organisationen. Det kan konkret handla om att välja ut bra program och hjälpa till att installera och visa hur man använder dessa på rätt sätt.

10. Hjälp till med att höja den fysiska säkerheten genom att ställa upp som vakt eller säkerhetsansvarig vid olika aktiviteter. Allt för att höja säkerheten.

11. Ställ upp med dina musikaliska kunskaper på tillställningar av olika slag.

12. Var med och tala i närradion.

13. Hjälp till att ringa upp och informera människor i olika sammanhang, ex. till aktiviteter.

14. Hjälp till att ordna tillställningar av olika slag.

15. Skriv texter av olika slag till hemsidor och där det i övrigt behövs.

16. Hjälp till att översätta texter från och till olika språk.

17. Ringa och klaga på företag som gör reklam för företag eller personer som i sin tur främjar kulturmarxismen.

18. Sätta upp klistermärken av olika slag.

19. Tala med folk och påverka. Sådana som man känner på något sätt, för att väcka nya aktivister bland våra anhängare samt göra massan till anhängare.

20. Få folk att prenumerera på nationella tidningar.

21. Göra reklam för olika nationella hemsidor exempelvis ute på nätet.

22. Vara med där det delas ut blad direkt i handen till människor.

23 Ta foton till alternativ media.

24. Bidra med pengar även om det är en mindre summa.

25. Bidra med saker som rörelsen har nytta av. Det kan vara från allt till möbler till gamla bilar. Alltid kan det användas på något sätt eller säljas vidare och genererar pengar till rörelsen.

26. Bidra med din kompetens som du exempelvis har förvärvat genom ditt arbete.

27. Gå på möten och föreläsningar samt skriv artiklar om detta för alternativ media.

28. Aktivera dig i någon organisation

29. Ring makthavare och ställ dem mot väggen, går att göra anonymt.

30. Skicka in anmälningar mot svenskfientligt agerande från maktens sida.

31. Anordna kulturaftnar: Musikaftnar, diktaftnar, kulturaftnar med svensk kultur.
32. Ringa folk som hört av sig och se till att dessa bidrar på något sätt, det finns massor med listor med människor som vill göra något men som ingen ringer eller sätter dem i arbete.

33. Ordna diskussionsaftnar kring vår politik med vänner och bekanta.