Egenskaper organisationen behöver

903238801_origVi behöver lyfta fram egenskaper som vi tycker är viktiga för de människor som ska vara med och jobba i den organisation som arbetar för att införa en fungerande yttrandefrihet i Sverige och Europas länder. Idag ser vi alltför många personer med dåliga egenskaper som förstör våra möjligheter att växa.

Därför måste dessa dåliga egenskaper arbetas bort och de fall där personen inte kan ändras så får man avböja individens fortsatta deltagande. Många av dessa egenskaper kan individen få fram om man tydligt talar om vad organisationen eftersöker samt att man skapar en kultur som tydligt talar om vad som är bra egenskaper och dåliga egenskaper.

Därför är det otroligt viktigt att chefer föregår med gott exempel samt att man ständigt trycker på dessa saker.

Några exempel på egenskaper som är bra för en vanlig aktivist kan vara följande:
1. Engagemang.
2. Vara säkerhetsmedveten.
3. Utföra påtagna uppgifter.
4. Ta sig tid.
5. Hålla tider, detta är helt nödvändigt om man ska kunna bygga organisation.

Det är också viktigt att ange vad sämre egenskaper är så man kan arbeta bort dem.
1. Pratar men får inte något gjort.
2. Klagar och gnäller på allt och alla.
3. Tar sig aldrig tid men talar om för andra vad de ska göra.
4. Pratar vitt och brett om saker utan att tänka på säkerheten.
5. Håller aldrig tider och kommer alltid sent.
6. Saknar totalt självdisciplin.

Det kan tyckas som att det är onödigt att ta upp dessa saker men fakta talar för det motsatta. Anledningen till att det hittills inte lyckats växa fram en slagkraftig organisation för yttrandefriheten i Sverige och Europa beror just på att vi haft med oss människor med dåliga egenskaper som omöjliggjort en uppbyggnad av en effektiv organisation.

Varje framgångsrikt företag idag arbetar hårt på att skapa en företagskultur som bland annat innefattar beteende, värderingar och regler för vad man får och inte får göra på sitt arbete. Allt detta arbete görs för att värna företagets varumärke men också för att skapa en fungerande kommunikation på arbetet och att samarbetet ska fungera så smidigt som möjligt.