Säkerhetsmodellen

Lås

Säkerhet i allt vi gör genom en fungerande säkerhetsmodell.

Vårt huvudmål är som sagts flera gånger att återinföra yttrandefriheten samt att bevara mångfalden av folk och kulturer i Sverige och Europa. För att det ska vara möjligt måste vi kanalisera all den politiska kraft som finns hos de miljontals människor som har samma politiska mål som vi. För att detta ska vara möjligt måste den kommande organisation som ska utgöra grunden i denna politiska rörelse ha en fungerande säkerhetsmodell. Här är således några förslag till riktlinjer för hur en framtida organisations säkerhetsmodell bör se ut. Då vi idag lever i en verklighet där människor förföljs för sina politiska åsikter är vi tvungna att ta konsekvenserna av detta på alla plan. En bra säkerhetsmodell talar om hur vi ska arbeta säkert och minska riskerna så mycket som det är möjligt. Nedan presenteras ett förslag på en säkerhetsmodell som kan utgöra en grund för hur man borde arbeta.

Säkerhetsmodell:
Utgångspunkten för vårt säkerhetstänkande är att vi skall kunna känna oss så trygga och säkra som det bara är möjligt då vi arbetar för att få tillbaka vår yttrandefrihet och vår nationella suveränitet. För att detta skall vara möjligt måste vi på alla sätt prioritera säkerheten. Säkerhet och trygghet är viktigt och det går att öka säkerheten markant om vi bestämmer oss för att göra allt vi kan.

1. Skydd.
Vi ska alltid ha någon form av skydd på samtliga aktiviteter organisationen anordnar så att vi är förberedda på eventuella angrepp mot demokratin och yttrandefriheten.

2. Kontroll av nya personer.
Kontrollera nya personer så att de verkligen är dem som de utger sig för att vara. Allt för att de människor som finns i organisationen ska känna sig trygga.

3. Berätta inget om organisationens verksamhet
Då man går med i en organisation för att arbeta för yttrandefriheten och demokratin så får man lova att inte berätta något om organisationen. Orsaken till detta är för att inte äventyra säkerheten för de som ingår i organisationen. Här är det viktigt att informera om man hör att någon bryter mot detta, vilket äventyrar andras säkerhet.

4. Tänk på vad du säger
Alla i en organisation bör tänka på vad de säger i alla sammanhang både till varandra och på nätet. Utgå ifrån att vi alltid är avlyssnade.

5. Kryptering.
Alla i en organisation som kommunicerar via nätet bör göra det på ett säkert sätt genom att kryptera information som på något sätt kan vara intressant för de som bekämpar yttrandefriheten.

6. Surfa anonymt.
Alla i en organisation bör surfa anonymt genom att använda anonyma webbläsare som surfar via proxy. Idag kartlägger yttrandefrihetens fiender vilka sidor vi besöker vilket är djupt odemokratiskt.

7. Mail adresser.
Email-adresser som används i kommunikation mellan en organisations medlemmar bör vara så anonyma som möjligt.

8. Dokumenthantering
All förvaring av information både på datorn, mobil och i pappersform skall skyddas antingen med lösenord eller i kassaskåp, alternativt vara mycket väl gömda. Allt för att försvåra för frihetens fiender.

9. Kontroller.
Regelbundna öppna kontroller för att kontrollera att säkerheten i organisationen förblir hög. Allt detta för att garantera tryggheten för de som valt att engagera sig för yttrandefriheten.

10. Antivirusprogram.
Samtliga i en organisation bör ha bra antivirusprogram på datorn.

11. Säkra möten
Vid en organisations möten bör mobiltelefoner läggas undan.