Organisationsmodellen

 

people-network

Organisation: vad är det, varför behövs det samt hur skall den se ut och byggas?

För många är begreppet organisation endast ett ord utan egentligt innehåll och därför ska vi här förklara vad en organisation är och varför det är så viktigt med en bra organisation om man ska kunna lösa större uppgifter. Detta är förslag till riktlinjer för hur en framtida organisation bör se ut. Att vi yttrandefrihetsvänner bygger upp en effektiv och lämplig organisation är helt nödvändigt för att vi ska lyckas med vår politiska mission att bevara mångfalden bland folk och kulturer i Europa. Syftet med denna organisation är att kanalisera den politiska kraft som finns hos den stora mängd människor som är missnöjda med kulturmarxisternas samhällsexperiment.

I korthet skulle man kunna säga att en organisation består av människor med ett gemensamt mål där man gjort en uppdelning av det ansvar och uppgifter som måste lösas för att nå detta gemensamma mål. I en organisation behövs bra kommunikation mellan de som samverkar för att nå det gemensamma målet.

Alla större mål som ska uppnås behöver en ordentlig organisation. Vi yttrandefrihetsvänner har ett stort mål att nå, nämligen att återinföra riktig demokrati och yttrandefrihet i vårt land och Europa. Dessutom ska vi se till att mångfalden av folk och kulturer bevaras. Detta är inte möjligt om vi fortsätter att arbeta som vi gör idag.

Det finns inga egentliga riktiga välfungerande organisationer idag utan i de flesta fall arbetar människor ensamma och ideellt för att åstadkomma en förändring. Oftast saknas tydliga mål och planer. Dessutom är oftast arbetet något som drivs på fritiden ideellt hos ett fåtal personer. Så fort den drivande personen slutar av olika skäl så brukar verksamheten rasa ihop.

Som nämnts tidigare så finns det nästan en miljon människor som säger sig vilja rösta på ett nationellt alternativ i valet. Detta är väldigt många människor och innebär en enorm politisk kraft om dessa kan bringas i rörelse. För att detta ska vara möjligt behövs som sagts en organisation där vi arbetar professionellt och målinriktat.

Vi vet att det saknas tillräckligt många bra chefer, att det är stor brist på pengar i rörelsen samt att vi är utsatta för ständiga attacker i form av fysiskt våld och att makten kartlägger oss. Vi får dessutom inte glömma att det i rörelsen finns gott om politiska skunkar, d.v.s. galningar som inte gör att annat än bråkar och ställer till problem. Alla dessa faktorer och mer därtill som är specifika för just vår verksamhet måste tas hänsyn till då en lämplig organisationsmodell skapas.

I denna modell måste vi ha få chefer då det är ont om chefer eftersom deras tid de i flesta fall är upplåsta i någon annan verksamhet som är mer lukrativ. Vi måste också ha en relativt hierarkisk organisation då det annars riskerar att bli bråk och tjafs vilket både vi själva och underrättelsetjänsten är orsak till. Vår organisation måste dessutom utnyttja sig av den moderna tekniken i mycket större utsträckning än idag om vi ska lyckas kommunicera med varandra på ett tillfredsställande sätt. En annan viktig sak är att organisationen har en fungerande säkerhetsmodell då vi ständigt utsätts för olika typer av attacker både från statsmaktens sida men även från extremvänstern.

Avslutningsvis skulle man kunna sammanfatta denna artikel på följande sätt. Ska vi kunna tillgodogöra oss den enorma potential som finns i form av människor idag, som vill ha en förändring av Sverige och Europa i en mer nationell riktning så måste vi skapa en fungerande organisation. Detta är vår stora utmaning de kommande åren och är helt avgörande för utseendet av Europas nationer i framtiden.