Nödvändigheten att gå från ord till handling

rubiks-kub-losning-4x4x4

Då man ska lösa ett problem sker detta i flera steg.

I steg 1 analyseras problemet. Man ställer frågor som exempelvis vad som utgör problemet och hur det kunnat uppstå.
I steg 2 diskuteras lösningar på problemet.
I steg 3 så tar man fram en plan hur lösningen ska genomföras på bästa sätt. I det sista steget genomför man den uppställda planen.

Nöd-bild

Fastnat i analysfasen

Denna allmänna beskrivning på hur ett problem löses kan användas i en mängd olika situationer och även vad gäller de gigantiska problem vi har i vårt land och i Europa som en konsekvens av kulturmarxismens framfart. Tyvärr har den nationella rörelsen i mångt och mycket fastnat i analysfasen, det är ett mycket tragiskt tillstånd vi finner rörelsen i och som måste upphöra omgående.
Vi måste bli mer handlingskraftiga.

Kulturmarxisterna mer handlingskraftiga

Kulturmarxisterna drar fram och vi Sverigevänner står i nuläget nästan helt handfallna och bara observerar vid sidolinjerna.
I och med att i princip samtliga nationella hemsidor enbart belyser problem och orsakerna till problemen med mångkulturen så drar vi till oss en viss typ av människor. Oftast attraherar vi människor som älskar att diskutera och vältra sig i det negativa. En annan bieffekt av att endast koncentrera sig på det negativa – vilket faktiskt analysen till stor del innebär – är att vi blir defaitistiska.
Det är dags att släppa sargen och komma in i matchen.

Fokusera på det positiva och resultaten kommer

Vi måste börja att i mycket större grad lyfta fram det positiva, vilket är vår huvudsakliga avsikt och uppgift. Detta gör vi bäst genom att påbörja arbetet med att diskutera lösningar. På så sätt attraherar vi andra typer av människor. Då kommer vi att dra till oss handlingskraftiga människor – d.v.s. entrepenörstyper – s.k. ”doers”, de som gör saker och får saker att hända.

Att vi tar steget vidare från analys till att diskutera lösningar är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bevara mångfalden av folk och kulturer i Europa.

Med ideal och handling ska vi återinföra ett välmående Sverige.